Projecten

Waterputten- realisatie van schoon drinkwater

De Stichting Al-Sorour voert projecten uit als het gaat om de aanleg van openbare drinkwaterbronnen. In diverse landen richt de stichting zich in de regio’s waar de toegang tot drinkwater wordt belemmerd vanwege geografische omstandigheden, zoals het gebrek aan infrastructuur en droogte.

Stichting Al-Sorour vindt drinkwater belangrijk omdat het bijdraagt een gezonde leefomgeving en natuur. Omdat water een primaire levensbehoefte is heeft de stichting zich als doel gesteld om zoveel mogelijk mensen hiervan te voorzien.

De kosten die de waterputten met zich meebrengen zijn variërend. Dat hangt af van de diverse geografische gebieden waar de waterputten gebouwd zullen worden.

De waterputten kunnen zowel oppervlakkig als diep worden gerealiseerd.

Cultureel centrum

De Stichting Al-Sorour heeft als doel gesteld om in 2022 te beginnen met de bouw van een cultureel centrum in Bangladesh. Dit cultureel centrum zal over diverse faciliteiten beschikken zoals onder andere een opvang voor weeskinderen, speeltuin, moskee en een school. Hierdoor kunnen de weeskinderen veilig een onderdak hebben en tegelijkertijd ook het onderwijs volgen die zij nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.

Kinderen leren onder andere lezen, schrijven, grammatica en spelling en Arabisch. Groepen onderwijs worden verdeeld in de categorieën op basis van leeftijd, geslacht en niveau.

Weeskinderen

Oorlogen hebben altijd nadelige gevolgen. Zo zien wij dat de schade op een oorlogsgebied niet is te herstellen. Ook vallen diverse slachtoffers tijdens een oorlog. Stichting Al-Sorour focust zich op de slachtoffers, met name de weeskinderen. De weeskinderen zijn de dupe van de oorlog.

Wij onderhouden de weeskinderen om een nieuwe start te kunnen geven. Door middel van een maandelijkse bijdrage kunnen wij de weeskinderen voorzien van de belangrijke basisvoorzieningen zoals eten, drinken, onderdak, kleding, onderwijs en veiligheid.

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd “ik en degene die een weeskind onderhoudt, zullen in het Paradijs zoals dit zijn. En hij wees met zijn wijsvinger en middelvinger”

(Moeslim)

Recreatie

De Stichting heeft zich voorgenomen om ook een glimlach op het gezicht van de weeskinderen te toveren.  Door leuke activiteiten te organiseren en te faciliteren in educatieve dagbestedingen, kunnen de weeskinderen een dagje op uit.

Denk hierbij aan een busreis om bezienswaardigheden te zien en/of attractieparken bezoeken, maar ook sport en spel.

Educatie

De Stichting Al-Sorour vindt dat iedereen recht heeft op onderwijs. In diverse derde wereld landen waarin oorlogen, natuurrampen en armoede de overhand hebben, proberen wij als Stichting Al-Sorour het onderwijs te bieden aan de mensen die dat nodig hebben.

De ondersteuning wordt geboden middels het openen van scholen of gebruikmaken van reeds bestaande faciliteiten waarin lessen op dagelijkse basis worden gegeven.

Voorzieningen

Stichting Al-Sorour zet zich in om in diverse derdewereldlanden de armoede te bestrijden. De stichting voorziet in bepaalde basisvoorzieningen zoals voedselpakketten en voedsel maaltijden voor gezinnen die financieel moeilijk rond kunnen komen.

Daarnaast helpt de stichting de minderbedeelden door hen te voorzien van kleding, kachels en andere benodigdheden om de koude winters door te komen. Kortom, de stichting speelt in op de acute nood en ondersteunt de armen waar nodig is.

Moskeeën

In derdewereldlanden worden moskeeën in noodsituatie gebruikt als opvangcentra. De Stichting maakt het mogelijk voor haar donateurs om een moskee te bouwen en deze ook te onderhouden. De beloning van het bouwen van een moskee staan in Islamitische geloofsovertuiging hoog in het vaandel.

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd “Degene die een moskee bouwt al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs ”

(Sunan Ibn Maajah)