Privacyverklaring

Privacyverklaring stichting Al-Sorour

Stichting Al-Sorour respecteert de privacy van de bezoekers van de website en de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor alle informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl We plaatsen geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies bij het bezoeken van ons website. Tenzij u bij het bezoek van de websitecookies en andere tracking systems accepteert.

 

De stichting gebruikt de volgende soorten cookies:
– Functionele cookies voor het goed werken van de website.
Bij het bezoeken van de website kunnen cookies afkomstig van de stichting en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#:~:text=Maar%20 zorgt%20u%20ervoor%20dat,Autoriteit%20Persoonsgegevens%20(AP)%20gebruiken.

 

Met het bezoeken van de website gaat u wel akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Dit is de enige versie van de privacyverklaring, tenzij deze is vervangen door een nieuwe versie.

Artikel 1 Verantwoordelijke
1. Stichting Al-Sorour, www.stichtingalsorour.nl (hierna: ook de stichting)
2. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, Stichting Al-Sorour, gevestigd aan het Keizersgracht 520-H, 1017 EK Amsterdam, geregistreerd in het Handelsregister onder 73857831.

Artikel 2 Toegang tot de website
Het bezoek aan de website is persoonlijk. Alle gegevens en informatie die u met ons deelt worden niet gebruikt voor commerciële, politieke, commerciële of publicitaire doeleinden.

Artikel 3 Inhoud en beheer van de website
Alle teksten, beeldmateriaal, afbeeldingen en technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te kunnen laten functioneren zijn beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van de stichting is herhaling, gebruik of elke vorm van aanpassing niet toegestaan. Ook al als de stichting niet meteen actie onderneemt tegen deze vorm van inbreuk. De stichting behoudt het recht om op elk moment de toegang van bepaalde categorie bezoekers te schorsen, beperken of informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met geschreven en ongeschreven regels. In sommige gevallen kan de website tijdelijk niet beschikbaar worden gesteld.

Artikel 4  Geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
De stichting is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. Elke bezoeker is verantwoordelijk voor de wijze waarop de website wordt bezocht en de informatie die wordt geraadpleegd. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om de eigen apparatuur te beschermen.
De stichting is niet aansprakelijk voor juridische procedures die gevoerd worden
– in het kader van het gebruik van de website;
– vanwege het schenden van de voorwaarden van de privacy policy.

Artikel 5 Verzameling persoonsgegevens
De stichting verzamelt alleen persoonsgegevens die de bezoeker zelf verstrekt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals voor en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens.

Artikel 6  Inzage tot persoonsgegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage, rectificatie, het wissen van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van een betreffende verwerking, evenals het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek richten aan de stichting.

Artikel 7 Bewaartermijn gegevens
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8  Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de stichting is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9 Contact
Vragen over de privacyverklaring of informatie over de website kunnen via de contactpagina gesteld worden.