De bestuursleden

Wij zijn dankbaar dat we in zeer goede omstandigheden leven, we beseffen ons dat mensen het minder hebben. Vanuit persoonlijke drijfveren is de motivatie aanwezig om zoveel mogelijk mensen te helpen. Maar ook vanuit geloofsovertuiging dienen we onze naasten te helpen. We voelen ons verplicht om de mensen juist in die landen te helpen waar de levensbehoeften verbeterd kunnen worden.

Soufiane Kasbar

Soufiane Kasbar is sinds de oprichting in 2018 de voorzitter van Stichting Al-Sorour. Soufiane is een ondernemer in de zakelijke dienstverlening. Hij zag in de maatschappij de noodzaak om de juiste hulp te bieden aan de minderbedeelden in derdewereldlanden. Vanuit die gedachte wil hij zich namens de stichting inzetten voor de mensen die het minder hebben.

Rachid Nafi

Ambassadeur van de stichting.