Samen structureel humanitair hulp aanbieden

Een helpende hand bieden, daar waar mensen in nood zijn. Wij bieden acute noodhulp aan de minderbedeelden en zetten projecten op die op langer termijn mensen helpen op het gebied van educatie, zorg en voorzieningen van de levensbehoeften.

Project van de maand

Eid Al Adha (offerfeest)

In aanloop naar de heilige bedevaart maand Dhul Hidjah, maakt de hele islamitische wereld zich klaar voor twee zaken. De Hadj en Eid Al Adha (het offerfeest). Bij Stichting Al-Sorour zetten we ons in voor twee zaken wat betreft het offerdier. Zoals ons allen niet is ontgaan is het offeren van een dier op de dagen van tashreeq een verplichte Soennah. Wilt u gedurende het offerfeest iemand anders verblijden met een offerdier? Of wilt u een extra offerdier onder de armen verdelen? Of wilt u juist uw eigen offerdier in een land offeren waar de hongernood hoog is? Bij stichting Al Sorour kunt u dit realiseren.

De kosten die het offerdier met zich meebrengt zijn variërend. Dat hangt af van het soort vee. Hieronder staan enkele prijzen:

Schaap: €220,00 (dient als offerdier voor één persoon)
Rund: €1050,00 (dient als offerdier voor maximaal 7 personen).

Wilt u stichting Al Sorour machten om uw offerdier voor u op naam te offeren?
Zet bij de omschrijving van de betaling de volgende omschrijving:
Offerdier + UW VOORNAAM + UW ACHTERNAAM

Voor extra info kunt u ons WhatsAppen via telefoonnummer:
+316 188 827 44

Over ons

De stichting is in 2018 opgericht naar aanleiding van de wereldproblematieken war de noodzaak zichtbaarder werd om structureel humanitair hulp te bieden. De stichting bestaat uit een jong team van ondernemers, (semi)ambtenaren en ervaringsdeskundigen. De leden en vrijwilligers van de stichting zetten zich onbezoldigd in om aan de missie van de stichting bij te dragen.

Stichting Al-Sorour heeft zicht tot doel gesteld een helpende hand te bieden, daar waar mensen in nood zijn. Wij bieden acute noodhulp aan de minderbedeelden en zetten projecten op die op langer termijn mensen helpen op het gebied van educatie, zorg en voorzieningen van de levensbehoeften.

Visie

Al-Sorour staat voor vreugde, en daar willen we aan bijdragen.
Dit doen we specifiek voor de mensen die in nood en in armoede verkeren. We wensen eenieder warmte, liefde, veiligheid en vreugde en willen door middel van (nood) hulp bijdragen.

Missie

We investeren in projecten ten behoeven van de verbetering van de leefsituatie van deze mensen. Ook bieden we hulpbehoevenden wereldwijd acute noodhulp. Wij dragen bij aan een nieuwe start of werken aan een betere toekomst.